Kosten & Vergoedingen


Tarieven

De tarieven voor ergotherapie worden jaarlijks geindiceerd door de NZa, zorgverzekeraars hanteren deze als richttarief. Gemiddeld kost een ergotherapie behandeling €16,40 per kwartier. Voor een huisbezoek wordt een extra toeslag gerekend van gemiddeld €27,05 totaal.

Behandelkosten tellen mee voor het eigenrisico-deel van uw ziektekostenverzekering.

Vergoedingen via uw zorgverzekeraar

Praktijk Rise Up Ergotherapie heeft zorgcontracten afgesloten met vrijwel alle grotere zorgverzekeraars, zodat behandelingen dan ook rechtstreeks aan hen worden gedeclareerd via een beveiligd systeem.

Per kalenderjaar wordt maximaal 10 uur ergotherapie door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Meestal blijkt dit ruim voldoende voor de behandeltijd.

Een aantal aanvullende verzekeringen vergoeden nog een aantal uur extra. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.


Verwijzing 830x450.png

Verwijzing

Hoe maak ik aanspraak op ergotherapie?


Directe Toegankelijkheid (DTE)

U kunt direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dit heeft wel de voorkeur, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet langer verplicht, tenzij uw zorgverzekeraar dat anders omschrijft in uw polisvoorwaarden.

Wanneer u zonder verwijzing bij de ergotherapeut komt, is de ergotherapeut verplicht om te beoordelen of u voor Directe Toegang Ergotherapie (DTE) in aanmerking komt. Dit verslag  van de DTE screening wordt naar de huisarts verstuurd. De screening gaat echter van uw 10 ergotherapie-behandeluren af.

Indien u een verwijzing vraagt bij uw arts of specialist blijven het totaal aantal beschikbare uren behouden. Dit heeft daarom meestal de voorkeur.

(Let op: Zorgverzekeraar CZ, OHRA en Delta Lloyd hebben in 2014 DTE niet opgenomen in hun contractering. Dit wil zeggen dat u wel verplicht bent om eerst een verwijsbrief bij uw arts op te vragen)


Voor huisartsen en specialisten

Wilt u uw cliënt verwijzen naar ergotherapie dan is er geen sprake van directe toegankelijkheid en is een officiële verwijzing noodzakelijk. U kunt eventueel gebruik maken van het Verwijsformulier Extramurale Ergotherapie.

Voor overige behandelaren

De signalering voor ergotherapie in de praktijk wordt ook vaak gedaan door zogeheten aanmelders voor zorg. Denk hierbij aan de zorgverleners, bijvoorbeeld een fysiotherapeut die een cliënt wil aanmelden voor ergotherapie. Deze groep wordt ook wel de aanmelders voor zorg genoemd. Als zo een signalering plaatsvindt, is het dus van belang om dit door te spelen naar een arts, dit kan met behulp van het Aanmeldformulier Rise Up Ergotherapie.

Ook hierbij is het wel noodzakelijk dat een arts de verwijzing doet en de daarvoor bestemde zijde van het formulier invult. Na binnenkomst van het verwijsformulier wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij de cliënt thuis of in de praktijk, om samen de problemen te inventariseren en een behandelplan op te stellen.