Privacybeleid

Deze privacyverklaring is geplaatst op 25-05-2018

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Rise Up Ergotherapie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Rise Up Ergotherapie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Rise Up Ergotherapie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten maar ook op onze werknemers en/of andere relaties wiens persoonsgegevens wij verwerkten.

PERSOONSGEGEVENS

Rise Up Ergotherapie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon. Rise Up Ergotherapie gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen in het kader van onze dienstverlening.

GRONDSLAG VAN VERWERKING

Rise Up Ergotherapie moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Op grond van wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht sommige van uw persoonsgegevens tot 7 jaar te bewaren. Indien uw persoonsgegevens niet wettelijk verplicht moeten worden bewaard, verwijderen wij uw persoonsgegevens na maximaal twee jaar. Wij bewaren uw persoonsgegevens elektronisch.

Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Rise Up Ergotherapie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Rise Up Ergotherapie ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Rise Up Ergotherapie. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG).

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Lossen wij uw klacht niet naar uw tevredenheid op, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Rise Up Ergotherapie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website publiceren.


Cookies stacked.png

Cookies

WAAROM GEBRUIKT RISE ERGOTHERAPIE COOKIES?

Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kunnen wij onze website verbeteren.

Door het gebruik van onze website accepteert u het gebruikt van cookies.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Deze bestanden zijn niet schadelijk. Bij een vervolgbezoek aan deze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt de cookies zelf op ieder moment verwijderen via uw browser.

Er zijn drie soorten cookies die gebruikt worden. De noodzakelijke cookies zijn nodig voor een goede werking van essentiële onderdelen van onze site. De statistiekencookies worden gebruikt om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden met behulp van SquareSpace Statistics en Google Analytics gebruikt.

SQUARESPACE & GOOGLE ANALYTICS COOKIES

Onze hostingspartij, Squarespace, maakt gebruik eigen cookies en van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van SquareSpace en het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Squarespace te kunnen verstrekken, welke inzichtgevend zijn voor Rise Up Ergotherapie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij noch Squarespace hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Google geeft aan ten allen tijde compliant te zijn aan de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU.

OVERIGE EXTERNE DIENSTEN

Deze site maakt mogelijk ook gebruik van externe diensten zoals Google Webfonts, Google Maps en externe Video providers. Deze providers kunnen mogelijk persoonlijke data zoals uw IP adres opslaan.