Rise Up

Want je wilt weer gewoon kunnen doen wat je altijd deed


Rise Up 830x450.png

Als behandelend ergotherapeut bemerk je dagelijks de strijd van cliënten die met frustratie en vaak moedeloosheid worstelen tegen de nieuwe realiteit die zich ongevraagd in hun leven binnendrong: hun leven zoals zij het kenden is niet meer.

Menig cliënt is uiteindelijk geneigd te berusten in de nieuwe, beperkende omstandigheden die de aandoening of ziekte lijkt op te leggen. Dit is begrijpelijk, maar niet nodig.

Telkens weer merk je vanuit het vakgebied dat hoop werkelijk doet leven. Door middel van ergotherapie is het mogelijk om de waardigheid van een stukje zelfstandigheid en zelfredzaamheid terug te geven.

M. Hesseling.jpg

De komende jaren zullen steeds meer ouderen en chronisch zieken langer zelfstandig blijven wonen. Als ergotherapeut ligt hier een taak om middels advies en samenwerking met andere zorgverleners in te spelen op deze wens en deze daadwerkelijk te realiseren.

Het werk van een ergotherapeut is vaak veel meer dan het aandragen van hulpmiddelen en het doen van passingen. Een groot deel is cliënten helpen visie te krijgen voor een nieuwe toekomst. Coachen en bemoedigen maken hier een groot deel van uit.

Vandaar de missie: Get your life back!