Behandeling

Hoe verloopt een behandeling?


Eerste kennismaking

Tijdens het intakegesprek wordt uw hulpvraag of de hulpvraag van de arts besproken en kunt u aangeven wat voor u prioriteit is.

Na de kennismaking wordt er in veel gevallen een observatie gedaan van de activiteit(en) waarin u moeite ondervindt.  Na afloop wordt dit met u geëvalueerd en worden gezamelijk doelen opgesteld. Hierna start de behandeling.

Afhankelijk van de doelstellingen wordt er een tijdsplanning doorgesproken, waarin deze doelen kunnen worden gerealiseerd.

Ergotherapie behandeling kan de juiste weg zijn om te bewandelen, maar mocht een andere weg effectiever lijken, dan kan de ergotherapeut doorverwijzen naar een andere deskundige.

Afronding van behandeling

Iedere behandeling wordt afgerond met een evaluatiegesprek, waarin de behandeling en de resultaten worden besproken. De verwijzer ontvangt een schriftelijk verslag van de behandeling met daarbij eventueel een advies voor verdere acties. Indien u dit wenst ontvangt u hiervan een kopie.

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

U kunt ook gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort