Home 830x450.png

Welkom bij Rise Up Ergotherapie

Ergotherapie voor Maassluis en het Westland


Rise Up Ergotherapie is een vrijgevestigde praktijk die Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE) aanbiedt in de gemeente Maassluis en omgeving. De praktijk biedt vraaggerichte zorg en is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen   die beperkingen ervaren ten gevolge van fysieke- en cognitieve klachten.

Ergotherapie is een paramedisch beroep en bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie draagt bij om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over ergotherapie. Heeft u na het lezen van de site nog vragen of wenst u graag uitgebreidere informatie over ergotherapie? Neem gerust contact op via contact@rise-up-ergotherapie.nl.

Deze praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisatie Ergotherapie Nederland en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.